Contact

LOCATION

INSTITUTE OF AUTOMATION Of Energy Systems

Address: Wystawowa 1 str., 511-618 Wroclaw

Phone: 516 029 843

 

GROUP RESERVATION

Group reservation (min. 10 visitors):

Tel: 512 201 542

Mail: info@bodyworlds.pl 

How to get to the exhibit?

Public transport (Tram): 12, 14, 15, 16, 19, 20

Public transport (Bus): 68, 72, 78 , 83, 91

Promoter

High Note Events sp. z o.o. sp. komandytowa
NIP 5213698659, REGON 361707607
KRS: nr 0000561680 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

CONTACT:
ul. Zbigniewa Wasiutyńskiego 3
00-707 Warszawa
Tel: (22) 696 99 00
Fax: (22) 696 99 01
email: poland@makroconcert.com

Parking

Visitors wishing to drive to BODY WORLDS exhibition can use FREE OF CHARGE parking in GALERIA PESTKA.