Akredytacje

Media ubiegające się o akredytacje dziennikarskie prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków
akredytacyjnych do Ewy Król na adres: pr@bodyworlds.pl, tel. +48 510 026 437
(od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00)

Do pobrania: